Om oss

MakEli logo

Personalen i MakEli AB är högskoleutbildade och besitter en gedigen kunskap om integration och etableringsprocessen.

Personalen kan hjälpa de nyanlända med varierad branschinriktning. Ni får även socialt stöd som kan röra bostadssituationen, behov av hälso- och sjukvård, kontakt med myndigheter samt familjesituation.

Tomris Makdessi-Elias
Socionom och handledningsmetodik – Arbetsledarutbildning – Tolkutbildning
Arbetat som förvaltningschef för invandrar och flyktingförvaltningen i Södertälje i 16 år. Ansvarig för praktik och coachning för nyanlända

Språk: Assyriska, Syrianska, Turkiska, Arabiska, Engelska och Kurdiska.

Ghyth Makdessi-Elias
Ämneslärare i Matematik och Naturvetenskap år 6-9 – Studiehandledning med Ma/No inriktning
Arbetat som ämneslärare i 28 år för 7-9 elever. Ansvarig för samhälles introduktionskurs för nyanlända.
Språk: Assyriska, Syrianska, Armeniska, Arabiska, Engelska och Kurdiska.

Anna-Karin Wikström
Studie- och yrkesvägledare sedan 1992 – Samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig utbildning med fokus på vägledning, samtal, utbildning samt arbetsmarknad – Arbetsmarknad med Personaladministration.