Hem

MakEli logo

Välkommen till MakEli i Södertälje AB.

Här hittar Ni de seriösa etableringslotsar i Södertälje som ger Er nyanlända invandrare verktyg och vägledning som Ni behöver för att integreras i det svenska samhället och komma in i arbetsmarknaden på ett så kort tid så möjligt.

För att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, utöver lämplig utbildning och erfarenhet, ett personligt nätverk, språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. Etableringslotsen i MakEli AB ska genom att stärka den nyanländas nätverk stödja honom eller henne till en snabbare etablering.

I  etableringslotsens uppdrag i MakEli ingår bland annat att kontakta arbetsgivare, erbjuda råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning samt ge stöd i olika sociala frågor. Därmed kommer etableringslotsen att utgöra en viktig länk mellan den nyanlände och det svenska samhället.

Vår logo består av tre händer som föreställer de tre parterna som tillsammans gör etablerings processen smidig.

Nyanlände, Etableringslotsen och Arbetsgivaren

Tomris