Etableringslots

MakEli logo

MakEli i Södertälje AB kommer att genom sin höga kompetens, fastlagda metoder och verktyg förbättra de nyanländas möjlighet till etablering på arbetsmarknaden.
Den outnyttjade reserven av kunskap och kompetens som finns bland nyanlända måste synliggöras.
Det kommer MakEli AB att synliggöra för företagarna genom att skapa broar med hjälp
av dialog, arbetspraktik, validering, informationsträffar, föreläsningar, seminarium som
företaget anordnar i lokalen eller i form av intervjuer samt studiebesök med de berörda
företagen, både för arbetsgivare och för den arbetssökande.
Varje nyanländ har olika styrkor som vi ska tillvarata på bästa sätt. Vi i MakEli AB kommer att se till att nyanlända får rätt stöd och hjälp. Förutom svenska språket behärskar vi även arabiska, assyriska-syrianska, turkiska, kurdiska, armeniska och engelska.